DÒNG TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VIỆT NAM
13.03.2023 - Kỷ Niệm Ngày Thụ Phong Linh Mục - cha JB. Nguyễn Thanh Huy, RCJ

13.03.2023 - Kỷ Niệm Ngày Thụ Phong Linh Mục - cha JB. Nguyễn Thanh Huy, RCJ


Về đầu trang