DÒNG TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VIỆT NAM
Chúng ta hãy đem hết tình con thảo mà cử hành sinh nhật Đức Maria.

Chúng ta hãy đem hết tình con thảo mà cử hành sinh nhật Đức Maria.


Về đầu trang