DÒNG TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VIỆT NAM
22.03.2023 - Sinh Nhật Cha Giám Tỉnh Orville Cajigal, RCJ

22.03.2023 - Sinh Nhật Cha Giám Tỉnh Orville Cajigal, RCJ


Về đầu trang