DÒNG TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VIỆT NAM
Fiducia Supplicans: thông cáo của Bộ Giáo Lý Đức Tin

Fiducia Supplicans: thông cáo của Bộ Giáo Lý Đức Tin


Về đầu trang