DÒNG TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VIỆT NAM
Tông hiến Episcopalis Communio của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thượng Hội đồng Giám mục

Tông hiến Episcopalis Communio của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thượng Hội đồng Giám mục


Về đầu trang