DÒNG TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VIỆT NAM
Tông sắc “Aperuit Illis - Người mở trí cho họ” nhằm thiết lập ngày Chúa Nhật Lời Chúa

Tông sắc “Aperuit Illis - Người mở trí cho họ” nhằm thiết lập ngày Chúa Nhật Lời Chúa


Về đầu trang