DÒNG TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VIỆT NAM
Đức Hồng Y Fernández: “phép lành cho người đồng giới không xác nhận hay biện minh bất cứ điều gì”

Đức Hồng Y Fernández: “phép lành cho người đồng giới không xác nhận hay biện minh bất cứ điều gì”


Về đầu trang